News, Soldier
sky fying

ฝันให้ไกลไปให้ถึง RTAF

กองทัพอากาศทหารไทย Royal Thai Air Force ซึ่งเกิดขั้นหลังจากการจัดตั่งกองทัพอากาศฝรั่งเศสซึ่งเป็นกองทักอากาศหน่อยแรกของโลกเพื่อ4ปีเท่านั้นเองซึ่งถือเป็นกองกำลังทัพอากาศเป็นอันดับแรกๆของเอเชียแต่ตอนนี่กองกำลังทหารอากาศของไทยตอนนี่ได้อยู่กองทัพชาการเขตดอนเมืองซึ่งที่นั่นยังเป็นสถานที่ราชการของกองทัพอากาศและยังเป็นพื้นที่ฝึกทหารใหม่และยังเป็นเพื่อนที่เปิดให้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในกรมทหารกองทัพอากาศอิกด้วยและยังเป็นที่เปิดรับสมัคและเปิดรับสอนทหารใหม่และในสถานที่นั้นยังมีโรงเตรียมทหารในนั้นอิกด้วยโรงเรียนบริเวณแถวถนนสายไหมเส้นสายไหมหน้าปากซอย 90 และยังสอนเกี่ยวกับการเรียนการสอนต่างๆแนวทางความคิดในการใช้เครื่องบินในการรบซึ่งมรและเกิดขึ้นในรัชกาลที่หกของสมเด็จพระมงกุฎเหล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 และขณะนั้นจึงทำให้ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจรักพงษ์ภูวนาถ กรมหลงพิษณุโลกประชานาถ ได้คำนึงเห็นว่าประเทศไทยของเรานั่นต้องมีทหารหน่วยรบทางอากาศเลยได้ก่อตั่งทหารอากาศขึ้นมาและได้ส่งทหารไปเรียนวิชาการบินต่อที่ประเทศฝรั่งเศสจำนวนสามนายได้แก่ หนึ่ง นายพันตรี หลงศักดิ์ศัลยาวุธ สอง...

Read More