News, Police
1403608215-090456041-o-450x300

ทำไมต้องมีตำรวจเกณฑ์

ตำรวจเกณฑ์จะมีครั้งแรกในปี พ.ศ.2559 โดยจะรับการเกณฑ์ 10,000 อัตราต่อปีโดยจะมีวิธีการเกณฑ์ที่เหมือนกับทหารโดยมีการตรวจสภาพร่างกายและโรคประจำตัวต่างๆ และจะใช้วิธีการจับใบดำ-ใบแดงเหมือนกับทหารทุกอย่าง จะมีเงื่อนไขการเกณฑ์ตำรวจ โดยจะยกตัวอย่างและเปรียบเทียบกับการเกณฑ์ทหารดังนี้ 1.การเกณฑ์ตำรวจต้องมีอายุ 21 บริบูรณ์ ส่วนของทหารก็มีการเกณฑ์ทหารที่จะต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์เช่นกัน 2.ตำรวจจะมีระยะเวลาในการปลดตำรวจ 2 ปี ส่วนของทหารก็มีการปลดทหาร 2...

Read More
News, Police
polish

ตำรวจผู้เสียสละเวลาเพื่อประชาชน

ดาบวิชัย หรือ ด.ต.วิชัย สุริยุทธ เป็นตำรวจที่ปลูกต้นไม้มาแล้ว 3 ล้านต้น ต้นไม้ 3 ล้านต้นนั้นเราลองนึกดูนะครับว่าเยอะขนาดไหน เยอะพอๆกับต้นไม้ที่อยู่ในป่าในเขาเป็นหลายๆป่าเลยก็ว่าได้ ดาบวิชัย เริ่มปลูกต้นไม้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2531 มาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยแก่จะปลูกต้นไม้วันละประมาณ 200-300 ต้น แกปลูกไปตามถนนหนทางต่างๆทั้งยังในที่นาคันนาของชาวบ้านทั่วไป...

Read More
News, Soldier
00old

กว่าจะได้มาเป็นทหาร ที่เป็นมากกว่าอาชีพ

ทหารก็ คือ บุคคลหนึ่งที่ไม่ต่างจากบุคคลทั่วๆไป โดยการที่จะได้เป็นทหารนั้นไม่ใช้เรื่องง่ายๆเลย ในประเทศไทยการที่เราจะไปเป็นทหารได้มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ นั้นก็คือแบบสมัครใจและการถูกเกณฑ์ให้มารับใช้ชาติหรือให้มาเป็นทหารนั้นเอง โดยทั้งนี้ในประเทศไทยได้มีกำหนดให้ชายไทยทุกคนต้องมารับการคัดเลือกให้มาเป็นทหารเมื่อมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้การที่จะได้มาเป็นทหารได้นั้น ทางการจะเลือกผู้ที่สมัครใจก่อนโดยมีการวัดมาตรฐานทั้งร่างกายและโรคประจำตัวต่างๆ การวัดมาตรฐานร่างกายมีดังต่อไปนี้ -ต้องมีความสูง 160 ซม.ขึ้นไปและต้องมี รอบอกที่ไม่ต่ำจาก 76/79...

Read More