News, Soldier
00old

กว่าจะได้มาเป็นทหาร ที่เป็นมากกว่าอาชีพ

ทหารก็ คือ บุคคลหนึ่งที่ไม่ต่างจากบุคคลทั่วๆไป โดยการที่จะได้เป็นทหารนั้นไม่ใช้เรื่องง่ายๆเลย ในประเทศไทยการที่เราจะไปเป็นทหารได้มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ นั้นก็คือแบบสมัครใจและการถูกเกณฑ์ให้มารับใช้ชาติหรือให้มาเป็นทหารนั้นเอง โดยทั้งนี้ในประเทศไทยได้มีกำหนดให้ชายไทยทุกคนต้องมารับการคัดเลือกให้มาเป็นทหารเมื่อมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้การที่จะได้มาเป็นทหารได้นั้น ทางการจะเลือกผู้ที่สมัครใจก่อนโดยมีการวัดมาตรฐานทั้งร่างกายและโรคประจำตัวต่างๆ การวัดมาตรฐานร่างกายมีดังต่อไปนี้ -ต้องมีความสูง 160 ซม.ขึ้นไปและต้องมี รอบอกที่ไม่ต่ำจาก 76/79...

Read More