News, Soldier
welcometonavi

การรับน้องหรือการฝึกทหารใหม่แบบเข้มงวดมีเพื่อจุดประสงค์อะไร

การเป็นทหาร แน่นอนว่าทหารต้องเป็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบที่มีความอดทน แข็งแกร่งเสมือนกับบุคคลที่อยู่ในรถถัง ในเวลารถถังไม่มีคนบังคับก็จะเป็นแค่เหล็กธรรมดาๆก็เหมือนกับชุดของทหารนั้นแหละครับชุดทหารถ้าไม่มีคนใส่ก็เปรียบเสมือนกับผ้าชิ้นหนึ่งดังนั้น การเป็นทหารจะต้องมีความ มานะอดทน แข็งแกร่งและน่ากลัว ดังกับรถถังที่มีคนคอยบังคับอยู่ข้างในนั้นเอง แล้วกว่าเราจะมาเป็นทหารที่แข็งแกร่งได้เราต้องทำอย่างไรถึงจะได้เป็นทหารที่มีความสมบูรณ์แบบได้ เริ่มจากขั้นตอนแรกเลยดีกว่าครับ การรับน้องหรือการฝึกทหารใหม่นั้น ครูฝึกจะต้องให้ทหารใหม่ทุกคน ทำตามคำสั่งทุกอย่างในเวลาเดียวกันทุกคน เพื่อที่จะเป็นการไม่ให้มีทหารใหม่คนใดคนหนึ่งได้รับการฝึกที่มากกว่าหรือน้อยกว่าโดยที่ทหารใหม่ทุกๆคนจะต้องทำตามคำสั่งเหมือนกันทุกคน เพื่อเป็นการเคารพรุ่นพี่หรือเคารพครูฝึกอีกด้วย โดยทุกคนจะเริ่มการฝึกมาจากศูนย์โดยเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็น การซ้อม การโดนทำโทษและการฝึกอื่นๆอีกมากมาย ทหารทุกคนจะต้องถูกฝึกในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น...

Read More