News, Soldier
military communications

ทหารสื่อสารแห่งราชอาณาจักรไทย

ได้ขึ้นชื่อเป็นทหารสื่อสารแล้วหลายคนจะนึกภาพออกเป็นเหมือนหน่วยสนับสนุนทางด้านเครื่องมือการสื่อสาร เช่นวิทยุสนาม โดยจะมีจุดรับสัญญาณหรือที่เรียกว่าสถานีอยู่ในกองพันทั่วประเทศอีกด้วย ทหารหน่วยสื่อสารเป็นหน่วยที่ขาดไม่ได้ในกองทัพไทย ถ้ายามออกศึกเปรียบเสมือนเป็นกำลังสนับสนุนของการรบภาคพื้นดินเป็นอย่างดี เป็นการขอกำลังสนับสนุนทางบกหรือทางอากาศก็ได้ ทหารสื่อสารถูกก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช 2470 โดยได้มีการตั้งกองทหารใหม่ หน้าที่หลักๆ ของทหารสื่อสารในปัจจุบันนั้นก็คือ จัดการทำสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อให้ข่าวสารทางด้านทหารและสาระความรู้ความบันเทิงให้กับประชาชนทั่วไป การดูแลและรักษาบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารที่หน่วยได้มีเอาไว้ประจำการ บำรุงยุทโธปกรณ์ให้ยังคงใช้ได้ตามสถานการณ์จริง เช่น ปืนยาว ปืนพก และปืนกลหนัก...

Read More