News, Soldier
soldier11

หน่วยรบพิเศษความเข้มแข็งของของกองทัพ

       หน่วยทหารของประเทศไทยจัดได้ว่าเต็มไปด้วยความหลากหลายเป็นอย่างมาก ทหารในประเทศไทยมีมากถึง 2/3 ของประเทศ ซึ่งนับร่วมกับทหารอื่นๆทั้ง 3 เหล่าทัพ ทหารเป็นผู้ที่มีอำนาจมาก เป็นคนที่รับคำสั่งจากกษัตริย์โดยตรง เป็นคนเพียบพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมาก มีความเชียวชานในการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์เป็นอย่างสูงและการวางแผนการรบอย่างชาญฉลาด เป็นเหมือนรั้วของชาติที่คอยปกป้องและป้องกันมิให้ใครมารุกรานหรือข่มขี่คนในชาติ ทำให้บ้านเมืองสงบสุข วันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับทหารบก ซึ่งมีทหารที่ประจำการอยู่มากกว่า 190000 นาย มีหน่วยทหารทั้งหมดคือ...

Read More