News, Soldier
Field Marshal

ตำแหน่งของทหารชั้นสัญญาบัตรตามวาระการทำงาน

สวัสดีครับเพื่อนทหารที่รักทุกท่านวันนี้กระผมจะมาพูดถึงการเข้ารับราชการและวาระในการดำรงตำแหน่งหรือการดำรงยศในทหารชั้นสัญญาบัตรกันครับ ก่อนที่จะได้เป็นทหารสัญญาบัตรนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยทีเดียวครับ จะต้องมีความตั้งอกตั้งใจมาตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งมีการเริ่มสอบคัดเลือกเพื่อไปเป็นนักเรียนนายร้อยตั้งแต่ อายุ 14 ปี – ถึง17 ปี เมื่อสอบเข้าไปได้แล้วจะต้องเรียนโรงเรียมรามเหล่าอีก 2 ปี และไปศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยจุลจามเกล้า อีก 5 ปี และได้รับการพระทานยศร้อยตรี ให้ผู้ที่จบออกมา...

Read More