News, Soldier
f16

ความเป็นมาของทหารอากาศไทยกับf16

    ทหารไทยในปัจจุบันนี้มีแตกแยกเป็นหลายประเภทได้แก่ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศและยังมีแบ่งแยกเป็นหน่วยย่อยไปอีกมากมายวันนี้ผมจะหยิบเรื่องของทหารอากาศมาคุยกันนะครับ ทหารอากาศไทยนั้นเรียกได้ว่ามีกองกำลังอยู่หลากหลายพื้นที่ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก จะมีกองบินย่อยๆอยู่ตามจังหวัดๆต่างๆ  ทหารอากาศเป็นที่รู้กันอยู่แล้วเป็นความถนัดในยุทธวิธีบนอากาศ ทำได้เป็นอย่างดีมากๆ เพราะการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงทำให้ทหารอากาศมีประสิทธิภาพในการโจมตีมากขึ้น เพื่อเอาไว้ป้องกันประเทศเพื่อไม่ให้ชาติได้มารุกรานหรือข่มขี่ เครื่องแต่งกายของทหารอากาศ จะเป็นเสื้อคอปกสีน้ำเงินแกรมดำหรือสีกรมท่า กางเกงขากระบอกสีเดียวกันเป็นชุดที่ใช้เข้าแถวในการเคารพธงชาติตอนเช้า ไม่เพียงแต่ชุดนี้เท่านั้นแต่จะมีชุดที่ใช้ออกปฏิบัติหน้าในการฝึกนั้นก็คือชุดลายพราง แต่ชุดลายพรางของทหารอากาศจะเป็นสีน้ำตาลกับน้ำเงินและขาว จะไม่เหมือนกับทหารเรือและทหารบก อาวุธประจำกายของทหารอากาศก็คือ m16a2 และปัจจุบันได้มีการนำเข้าอาวุธปืนจากอิสราเอล...

Read More