News, Police
police_girl

รู้เอาไว้ก่อน ถ้าอยากเป็นนายร้อยตำรวจหญิง

สำหรับสาวๆ ที่มีความฝันและต้องการไปให้ถึง ในการเข้ามาเป็นยศมีตำแหน่งในหน้าที่การงาน โดยเป็นนายร้อยหญิง ต้องเข้ามาทางนี้ด่วนๆ เพื่อทำความเข้าใจและศึกษาถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะต้องรู้ หากว่าคุณอยากที่จะเป็นตำรวจหญิง โดยการเปิดรับสมัครนั้น ส่วนใหญ่จะเปิดในช่วงต้นเดือนมกราคมของแตะละปี ทั้งนี้ต้องติดตามข่าวสารของทางเว็บไซต์การสมัครของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพราะในบางครั้ง บางปีก็ไม่ได้มีการเปิดรับสมัคร เพราะในการเปิดรับสมัครจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อน ในเบื้อต้น การรับสมัครจะเปิดรับเพียง 70 คนเท่านั้น โดยรับบุคลากรทั่วไป 60...

Read More