ฝันให้ไกลไปให้ถึง RTAF

sky fying

กองทัพอากาศทหารไทย Royal Thai Air Force ซึ่งเกิดขั้นหลังจากการจัดตั่งกองทัพอากาศฝรั่งเศสซึ่งเป็นกองทักอากาศหน่อยแรกของโลกเพื่อ4ปีเท่านั้นเองซึ่งถือเป็นกองกำลังทัพอากาศเป็นอันดับแรกๆของเอเชียแต่ตอนนี่กองกำลังทหารอากาศของไทยตอนนี่ได้อยู่กองทัพชาการเขตดอนเมืองซึ่งที่นั่นยังเป็นสถานที่ราชการของกองทัพอากาศและยังเป็นพื้นที่ฝึกทหารใหม่และยังเป็นเพื่อนที่เปิดให้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในกรมทหารกองทัพอากาศอิกด้วยและยังเป็นที่เปิดรับสมัคและเปิดรับสอนทหารใหม่และในสถานที่นั้นยังมีโรงเตรียมทหารในนั้นอิกด้วยโรงเรียนบริเวณแถวถนนสายไหมเส้นสายไหมหน้าปากซอย 90 และยังสอนเกี่ยวกับการเรียนการสอนต่างๆแนวทางความคิดในการใช้เครื่องบินในการรบซึ่งมรและเกิดขึ้นในรัชกาลที่หกของสมเด็จพระมงกุฎเหล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 และขณะนั้นจึงทำให้ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจรักพงษ์ภูวนาถ กรมหลงพิษณุโลกประชานาถ ได้คำนึงเห็นว่าประเทศไทยของเรานั่นต้องมีทหารหน่วยรบทางอากาศเลยได้ก่อตั่งทหารอากาศขึ้นมาและได้ส่งทหารไปเรียนวิชาการบินต่อที่ประเทศฝรั่งเศสจำนวนสามนายได้แก่

หนึ่ง นายพันตรี หลงศักดิ์ศัลยาวุธ สอง นายร้อยเอก หลวงอาวะสิขิกร สามนายร้อยโท ทิพย์ เกตตุทัต

ซึ่งทั้งสามคนนี้ได้ทำการเรียนการบินจำสำเร็จสุกแขนงวิชาแล้วทางการของประเทศไทยนั้นได้มีการสั่งชื้อเครื่องบิน2ชิ้นชนิดและ4ลำรวมทั้งหมดเป็น8ลำและก็ได้มีคำสั่งไว้ให้ว่าให้นายทหารทั้ง3คนนี้เป็นผู้ฝึกสอนทหารทุกกองกำลังที่อยู่ในทหารอากาศให้ได้เล่าเรียนเกี่ยวกับการบินการสอนของเครื่องบินว่าจุดไหนคืออะไรแล้วส่วนไหนคืออะไรแล้วได้ทำการสอบบรรจุเลื่อนขั้นตามความสามารถที่ระบบกฎหมายของไทยได้กำหนดไว้

และต่อมาทางประเทศไทยได้มีการยกย่องทหารทั้ง3ท่านนั้นเป็น บุพการีทหารอากาศ และได้มีการแต่งตั่งให้วันนั้นเป็นวัน

หยุด หรือเรียกอิกอย่างหนึ่งว่า วันกองทัพอากาศไทยจนต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้

เลือดในกายสีโลหิตเลือดในจิตแดงขาวน้ำเงินทัพทหารม้า

cvfcdfgkเป็นกองกำลังทหารม้ารักษาพระองค์เป็นหน่อยทหารม้าที่ใช้ (ใช้ม้า) ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งต้องมีม้าจริงในการเข้าร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามและรักษาพระองค์เป็นทุกๆปีที่สนามหลวงแต่ที่ตั่งในปัจจุบันคือ 206/665

แขวงสามเสนใน พญาไทย กทม. ซึ่งกองพันทหารม้ามีมีจุดมุ่งหมายคือเพื่อรักษาความปลอดภัยให้พระเจ้าอยู่หัว

ซึ่งในอดีต ทหารม้านั่นมีหน้าที่ในการเป็นหน่วยแนวหน้าของการทำศึกสงครามและยังเป็นหน่วยกล้าตายอิกด้วย

และในเมื่อรัชกาลที่ห้าได้มีการปรับลดและขยายตัวตรากำลังพลทหารม้าของหลายๆๆหน่วยๆจนถึง พ.ศ. 2531

กองกำลังบทจึงได้อนุมัติจัดตั่งกองพันทหารม้าที่29 และได้มอบหมายให้ทหารม้าฝึกม้าอีกด้วยและในอดีตทหารม้ารักษาพระองค์นั้นได้เป็นเหมือนช้างเท้าหน้าเวลาออกลบศึกสงรามอิกด้วยโดยที่คอยปกป้องพระเจ้าแผ่นดินและในปัจจุบัน

อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั่ง ร.อ.หญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นนายทหารพิเศษประจำกองพัน

และในปัจจุบัน ทหารม้า หมายถึงทหารที่ต้องการทำรบในสนามต่างๆโหยใช้อาวุธต่างๆรอบตัวเช่น ดาบ ทวน ปืน บนหลังม้า หรือในอิกแนวนึ่งคือทหารม้าถ้าที่เวลาอยู่ในสนามรบไม่ว่าจะเป็นปืนผาหน้าไม้ถ้าเวลาลบไม่ว่าจะปืนหมดหรือว่าอะไรถ้าในสถานการจริงไม่ว่าจะเป็นหมัด

คุณลักษณะของทหารม้า หนึ่งเลยการที่เราต้อง มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนตัวไม่ว่าจะเป็น ม้า ยานยนตร์ ยานเกราะ หรืออะไรก็ตามแต่ที่สามารถนำพาตัวเองให้ไปตามจุดเป้าหมายให้เร็วที่สุด สองอำนาจการยิงรุนแรง อาวุธประจำกายหรืออาวุธสำรองและอิกๆหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นมีดพกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถฆ่าหรือป้องกันตัวจากศัตรูได้ สามอำนาจการทำรายร้องข่มขวัญ เป็นผลที่