บิดาแห่งสายน้ำทะเลเค็มทหารเรือไทย

tubbotพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ (ต้นราชสกุล อาภาภร)

ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ ในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเหล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ตามลำดับเชื้อพระวงศ์

พระองค์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ได้ศึกษาได้ทรงศึกษาชั้นต้นในพระบรมราชวัง โยมีอาจารย์ชื่อว่า อิศรพันธ์โสภร (พูน อิศรากูร) และได้ทรงศึกษา ภาษาอังกฤษ จาก. (Mr.Morrant) ซึ่งเป็นชาวอังกฤษโดยกำเนิด

และในปี พ.ศ. 2436 พระองค์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ได้ทรงล่ำเรียนชิชาเกี่ยวทหารเรือจำสำเร็จวิชาทหารเรือและพรองค์ทรงได้แต่งเครื่องแบบนักเรียนนายเรือ เพื่อมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระชนกนาล ที่เมือง เบงกอล

พ.ศ.2480 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ได้สำเร็จ ทุกวิชาการทุกแขนงแล้วพรองค์เองก็ได้เจริญพระชนมายุถึงเวลาอันสมควรพรองค์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ก็ได้ทำการสอนเหล่าพลทหารเรือที่กำลังศึกษาอยู่ตอนนั้นและพระองค์ก็ได้สอนการใช้ชีวิตอยู่รอดบนเรือหากมีการโจมตีต่างๆและพระองค์ยังทรงมองเห็นคำนึงเห็นการใช้ชีวิตต้องอยู่คนเดียวกลางทะเลและพระองค์เองก็ได้ทรงสอนการขับเรือและทรงสอนการจับปลาและพระองค์เองก็ได้ทำการสั่งสอนเหล่านายทหารทั้งหลายแหล่ได้เสร็จทุกคนแต่ตัวพระองค์เองนั้นชอบพระเครื่องมากชอบสะสมและอยู่มาดีวันหนึ่งพระองค์ได้แล่นเรือผ่านมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาและได้มีเหตุเกิดเรือพังตรงกับวัดที่หลวงพ่อเปิ่นอยู่ทรงพระองค์เองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงได้ลงจากเรือมาแล้วได้เข้าไปที่วัดตอนนั้นเองก็จะมืดอยู่แล้วพระองค์เลยเข้าไปขอนอนอาศัยวันอยู่เป็นเวลาหนึ่งคืนและตอนนั้นเป็นเวลาที่หลงพ่อเปิ่นกำลังสวดมนต์สำแดงวิชาได้เสกใบมะขามเท่าให้เป็นฝูงผึ่งได้และยังมีเสกฝักทองให้กลายเป็นกะตายให้เด็กในวัดได้เล่นอิกจึงทำให้พระองค์เห็นและทำให้พระองค์มีความเลื่อมใสในตัวหลวงพ่อเปิ่นและทำให้ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ได้ทำการขอเป็นลูกศิษย์พลวงพ่อเปิ่นหลวงพ่อเปิ่นมาจนเป็นเรื่องเล่าต่อกันมาเกี่ยวกัลป์ ประวัติ บิดาแห่งท้องทะเล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์

คุณสมบัติการเป็นตำรวจไทยเพื่อรับราชการ

Polisการที่เราจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจได้นั้นสิ่งแรกเลยเหนือกว่าอย่างอื่นนั้นคือเราต้องเป็นชายไทยสัญชาติไทยโดยกำเนิดและยังต้องมีการศึกษาขึ้นต่ำตั่งแต่ชั้นประถม ป.หนึ่ง ถึง ป.หก และยังต้องศึกษาต่ออิกมัธยมต้นม.หนึ่งถึงม.สามเป็นอย่างต่ำและยังต้องมีอายุครบสิบห้าปีบริบูรณ์และยังต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตนั้นๆด้วยอิกด้วยและยังต้องเป็นบุคคลภายนอก เพศชาย สถานภาพโสด อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัค

สูงไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยหกสิบเซนติเมตรรอบอกไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบเจ็ดเซนติเมตรและกฎข้อความหลักของการเป็นทหารตำรวจคือห้ามมีรอยสักบนร้างกายเด็ดขาดและต้องได้รับการสอบจากกระทรวงทหารตำรวจก่อนและต้องมีการสอบภาคปฏิบัติเช่นการวิ่งห้าร้อยเมตรและการว้ายน้ำสามร้อยเมตรและการซิทอัพสองร้อยครั้งถ้านักศึกษาที่มาสอบภาคปฏิบัติเสร็จก็ถือว่าผ่านเป็นตำรวจแต่มันจะต้องมีกฎเกณฑ์ดังนี้อย่างเช่นการวิ่งห้าร้อยเมตรก็ต้องวิ่งภายในเวลาที่กำหนดอย่างเช่นวิ่ง2นาทีนักศึกษาก็ต้องวิ่งให้ทันเวลาถ้าไม่ทันตามเวลาที่กำหนดถือว่าสอบไม่ผ่านถือว่าสละสิทธิ์และถ้าว่างผ่านตามเวลาที่กำหนดก็ต้องเวลาที่ต้องไปสอบว่ายน้ำอิกสามร้อยเมตรถ้าว่ายน้ำแล้วสอบไมผ่านก็ต้องรอคนที่ทำเวลาได้มากกว่าเราเราถึงจะมีสิทธิ์ในการผ่านขัดเลือกว่ายน้ำแต่ถ้าเราว่ายน้ำผ่านในเวลาแล้วก็ไม่ต้องมารอผลการว่ายน้ำของนักศึกษาอื่นเราก็ผ่านไปเลยตามผกติพอผ่านมาแล้วเราก็ต้องมานั่งชิตอัพอิกส้องร้อยครั้งภายในเวลาที่กำหนดอย่างเช่นภายในเวลาห้านาทีคุณต้องชิตอัพให้สองร้อยครั้งแต่ถ้าไม่ถึงตามเวลาที่กำหนดก็ต้องมานั่งรอผลว่ามีนักศึกษาคนไหนอิกไหมที่ทำได้ด้วยกว่าเราแล้วทำได้น้อยกว่าเราแล้วเวลาดีกว่าเราเราก็ต้องยอมรับตามสภาพของการสอบปฏิบัติแต่ถ้าเราสอบผ่านหมดเลยทั้งสามข้อปฏิบัตินี่แล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งรอผลไรเลยก็เตรียมตัวดีใจเฮกันได้เลยว่าเราได้รับข้าราชการตำรวจเต็มตัวแล้ว

อิสรภาพ มั่นคง ตลอดจนถึงความรุ่งเรืองของประเทศไทย

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อครั้งแรกที่จักตั่ง กรมยุทธนาธิการ หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมนี้ มุ่งเน้นไปทางด้านกิจการทางทหารซึ่งจะต้องมีภารกิจด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่อยงานการทหารบอกเป็นอย่างมากในสมัยก่อนหน้านี่กรรมทหารบกนั้นได้มีการเปิดกรมที่มีชื่อว่า กรมจเรททหารบก ซึ่งหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ยุติลงแล้วโรงเรียนจเรททหารบกได้เปิดหน่อยการเรียนการสอยนายร้อยอย่างจริงจังและเต็มรูปแบบแต่สมัยนั้นก็อย่างไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้และได้เปลี่ยนชื่อจากค่ายทหารจเรททหารบกได้เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและตอนหลังได้มีการออกแบบแผนกแต่ระหน่วยงานมีทั้งหมดสามหน่วยงาน หนึ่งได้แก่แผนกที่หนึ่ง กรมจเรททหารบก (จร.1) มีหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกของหน่วยมทหาร กรมจเรททหารบก (จร.1) คือ อาทิเช่นมีหน้าที่การวิ่งรอบกองร้อยทุกๆตี4.30และฝึกต่อตอน8.00ถึง15.00แปและแผนกที่สองคือ กรมจเรททหารบก (จร.2) มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาของทหารโรงเรียนทหารและหน้าที่หลักๆสำคัญคือของกรมจเรททหารบก (จร.2) คือคอยอบรมฝึกที่หารที่เข้ามาใหม่ให้อยู่ในกฎระเบียบและข้อบังคับของกรมทหารนั้นๆและอิกหน่วยหรือหน่วยที่3คือ กรมจเรททหารบก (จร.3) มีหน้าที่เกี่ยวกับกำลังพลทหารหน้าที่หลักๆของหน่วย กรมจเรททหารบก (จร.3) คือกำรวมรวมทั้งสามหน่วยทัพมีรวมกันนั่นก็คือกำลังพละกำลังพลคืออะไรคือทหารที่สำเร็จการทหารทุกๆหน่อยมาแล้วเช่น กรมจเรททหารบก (จร.1) กรมจเรททหารบก (จร.2) กรมจเรททหารบก (จร.3) ถึงจะได้เรียกว่าหน่อยกำลังพลและตอนนี่ปัจจุบันนี้ทั้ง3หน่อยเหล่าทัพที่ว่านั้นไม่มีแล้วได้เปลี่ยนมาเป็น กรมยุทธการศึกษาทหารบกเมื่อปี พ.ศ. 2493 จนถึงปัจจุบันนี้ปละได้ร่วมมือการฝึกรับการฝึกจากหลายๆหน่วยหลายๆประเทศแต่ที่หลักๆเลยได้รับการฝึกโดยตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสหรัฐอเมริกาได้ส่งอาวุธมาให้แก่กองกำลังทัพบกไทยจึงทำให้ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีความสัมพันธ์กันดีมาโดยถึงปัจจุบันนี้

 

 

ฝันให้ไกลไปให้ถึง RTAF

sky fying

กองทัพอากาศทหารไทย Royal Thai Air Force ซึ่งเกิดขั้นหลังจากการจัดตั่งกองทัพอากาศฝรั่งเศสซึ่งเป็นกองทักอากาศหน่อยแรกของโลกเพื่อ4ปีเท่านั้นเองซึ่งถือเป็นกองกำลังทัพอากาศเป็นอันดับแรกๆของเอเชียแต่ตอนนี่กองกำลังทหารอากาศของไทยตอนนี่ได้อยู่กองทัพชาการเขตดอนเมืองซึ่งที่นั่นยังเป็นสถานที่ราชการของกองทัพอากาศและยังเป็นพื้นที่ฝึกทหารใหม่และยังเป็นเพื่อนที่เปิดให้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในกรมทหารกองทัพอากาศอิกด้วยและยังเป็นที่เปิดรับสมัคและเปิดรับสอนทหารใหม่และในสถานที่นั้นยังมีโรงเตรียมทหารในนั้นอิกด้วยโรงเรียนบริเวณแถวถนนสายไหมเส้นสายไหมหน้าปากซอย 90 และยังสอนเกี่ยวกับการเรียนการสอนต่างๆแนวทางความคิดในการใช้เครื่องบินในการรบซึ่งมรและเกิดขึ้นในรัชกาลที่หกของสมเด็จพระมงกุฎเหล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 และขณะนั้นจึงทำให้ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจรักพงษ์ภูวนาถ กรมหลงพิษณุโลกประชานาถ ได้คำนึงเห็นว่าประเทศไทยของเรานั่นต้องมีทหารหน่วยรบทางอากาศเลยได้ก่อตั่งทหารอากาศขึ้นมาและได้ส่งทหารไปเรียนวิชาการบินต่อที่ประเทศฝรั่งเศสจำนวนสามนายได้แก่

หนึ่ง นายพันตรี หลงศักดิ์ศัลยาวุธ สอง นายร้อยเอก หลวงอาวะสิขิกร สามนายร้อยโท ทิพย์ เกตตุทัต

ซึ่งทั้งสามคนนี้ได้ทำการเรียนการบินจำสำเร็จสุกแขนงวิชาแล้วทางการของประเทศไทยนั้นได้มีการสั่งชื้อเครื่องบิน2ชิ้นชนิดและ4ลำรวมทั้งหมดเป็น8ลำและก็ได้มีคำสั่งไว้ให้ว่าให้นายทหารทั้ง3คนนี้เป็นผู้ฝึกสอนทหารทุกกองกำลังที่อยู่ในทหารอากาศให้ได้เล่าเรียนเกี่ยวกับการบินการสอนของเครื่องบินว่าจุดไหนคืออะไรแล้วส่วนไหนคืออะไรแล้วได้ทำการสอบบรรจุเลื่อนขั้นตามความสามารถที่ระบบกฎหมายของไทยได้กำหนดไว้

และต่อมาทางประเทศไทยได้มีการยกย่องทหารทั้ง3ท่านนั้นเป็น บุพการีทหารอากาศ และได้มีการแต่งตั่งให้วันนั้นเป็นวัน

หยุด หรือเรียกอิกอย่างหนึ่งว่า วันกองทัพอากาศไทยจนต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้

เลือดในกายสีโลหิตเลือดในจิตแดงขาวน้ำเงินทัพทหารม้า

cvfcdfgkเป็นกองกำลังทหารม้ารักษาพระองค์เป็นหน่อยทหารม้าที่ใช้ (ใช้ม้า) ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งต้องมีม้าจริงในการเข้าร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามและรักษาพระองค์เป็นทุกๆปีที่สนามหลวงแต่ที่ตั่งในปัจจุบันคือ 206/665

แขวงสามเสนใน พญาไทย กทม. ซึ่งกองพันทหารม้ามีมีจุดมุ่งหมายคือเพื่อรักษาความปลอดภัยให้พระเจ้าอยู่หัว

ซึ่งในอดีต ทหารม้านั่นมีหน้าที่ในการเป็นหน่วยแนวหน้าของการทำศึกสงครามและยังเป็นหน่วยกล้าตายอิกด้วย

และในเมื่อรัชกาลที่ห้าได้มีการปรับลดและขยายตัวตรากำลังพลทหารม้าของหลายๆๆหน่วยๆจนถึง พ.ศ. 2531

กองกำลังบทจึงได้อนุมัติจัดตั่งกองพันทหารม้าที่29 และได้มอบหมายให้ทหารม้าฝึกม้าอีกด้วยและในอดีตทหารม้ารักษาพระองค์นั้นได้เป็นเหมือนช้างเท้าหน้าเวลาออกลบศึกสงรามอิกด้วยโดยที่คอยปกป้องพระเจ้าแผ่นดินและในปัจจุบัน

อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั่ง ร.อ.หญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นนายทหารพิเศษประจำกองพัน

และในปัจจุบัน ทหารม้า หมายถึงทหารที่ต้องการทำรบในสนามต่างๆโหยใช้อาวุธต่างๆรอบตัวเช่น ดาบ ทวน ปืน บนหลังม้า หรือในอิกแนวนึ่งคือทหารม้าถ้าที่เวลาอยู่ในสนามรบไม่ว่าจะเป็นปืนผาหน้าไม้ถ้าเวลาลบไม่ว่าจะปืนหมดหรือว่าอะไรถ้าในสถานการจริงไม่ว่าจะเป็นหมัด

คุณลักษณะของทหารม้า หนึ่งเลยการที่เราต้อง มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนตัวไม่ว่าจะเป็น ม้า ยานยนตร์ ยานเกราะ หรืออะไรก็ตามแต่ที่สามารถนำพาตัวเองให้ไปตามจุดเป้าหมายให้เร็วที่สุด สองอำนาจการยิงรุนแรง อาวุธประจำกายหรืออาวุธสำรองและอิกๆหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นมีดพกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถฆ่าหรือป้องกันตัวจากศัตรูได้ สามอำนาจการทำรายร้องข่มขวัญ เป็นผลที่